Produktinformation

På vår hemsida avslöjas produktens väsentliga egenskaper, för ytterligare information eller frågor om befintlig information kan du skicka ett mail till oss.

Priser

Alla priser är dagspriser och gäller endast på beställningsdagen. Priserna ändras kontinuerligt. Köparen kommer att faktureras till det pris som gäller på beställningsdagen. Alla priser som visas i EU-länder är inkl. 25% dansk moms.

Betalning

Kortuppgifterna du anger vid köp av varor skickas direkt till företaget som hanterar våra betalningar, QuickPay ApS, i krypterad form (SSL). Det är alltså ingen annan som ser eller lagrar informationen om dig. Vid köp med betalkort dras beloppet först från ditt konto samtidigt som vi skickar beställningen.
Vill du betala med EAN-nummer, läs mer här.

Leverans

Alla varor som visas på hemsidan förvaras i vårt eget lager i den mängd som framgår av produktsidan (med reservation för lagerfel). Varor skickas så långt det är möjligt samma dag, och senast dagen efter - beställningar vardagar före kl. 16 levereras normalt nästa arbetsdag.

Risken för oavsiktlig död eller försämring

Vid tidpunkten då de beställda varorna överlämnas till fraktbolaget övergår risken för att de beställda varorna går under eller skadas på grund av oavsiktliga förhållanden, inklusive tredjepartsförhållanden, till fraktbolaget.

Först vid den tidpunkt då de beställda varorna kommit i köparens ägo övergår risken för att den beställda varan går under eller skadas på grund av oavsiktliga omständigheter på köparen. Om ett paket är skadat vid mottagandet från fraktbolaget ska paketet omgående returneras till närmaste postkontor i originalförpackningen. Här ska du fylla i ett formulär om skador på godset och fraktbolaget lämnar sedan över godset till sin reklamationsnämnd för bedömning av ev. ersättningsärende.

Klagomål

Enligt köplagen ger vi 2 års reklamationsrätt från fakturadatum för tillverknings- och materialfel (brister). Reklamationsrätten omfattar inte fel, skador eller slitage, direkt eller indirekt orsakade av felaktig användning, dåligt underhåll, våld eller otillåtna ingrepp. Fakturan ska uppvisas för oss i samband med ansökan av reklamationen. Eventuella reklamationer på fel i levererade produkter ska göras till oss inom skälig tid efter att köparen har, eller borde ha, upptäckt felet. I annat fall förlorar Köparen sin rätt att göra gällande felet.

Friskrivningsklausul och garanti

Flera produkter har gjort det enkelt för dig att via länkar få relevant information på andra webbplatser. Dessa webbplatser ligger utanför vår kontroll. Vi kan därför inte på något sätt hållas ansvariga för innehållet på dessa sidor.

Information om de beställda varorna från sådana hemsidor ingår inte i beskrivningen av de beställda varorna i avtalet mellan köpare och säljare, varorna uppfyller således köparens förväntningar om de överensstämmer med vår egen beskrivning.

Säljaren ansvarar inte för direkta eller indirekta förluster till följd av att den beställda varan kommer för sent till köparen, eller att den beställda varan lider av fel, när förseningen eller bristerna beror på köparens handlande eller underlåtenhet eller omständigheter utanför vår kontroll, t.ex. krig, uppror, oroligheter, brand, statlig intervention, beslag, valutarestriktioner, arbetskonflikter av något slag, inklusive strejk och lockout, eller liknande.

Ångerrätt

Vi har 365 dagars returrätt på alla varor.
Om du vill returnera en vara, se denna sida.

Komma att ändras

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera de villkor som gäller för denna webbplats. Det är därför viktigt att du håller dig informerad om eventuella förändringar.