Policy för cookies och integritet

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller motsvarande att kunna känna igen den. Ingen personlig information lagras i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

Hur man raderar eller blockerar cookies

Läs hur på sidan minecookies.org

Syftet med cookies på vår webbplats

- Teknisk funktionalitet så att vi kan komma ihåg dina inställningar.
– Trafikmätning, så vi vet hur många som besöker vår sajt.

Google Analytics

Webbplatsen använder cookies från Google Analytics för att mäta trafik på webbplatsen.
Du kan välja bort cookies från Google Analytics här

Användning av personuppgifter

Personuppgifter lämnas aldrig till tredje part, såvida du inte själv uttryckligen ger ditt samtycke till detta, och vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv har gett oss denna information vid registrering eller köp. Här samlas information om namn, adress, postnummer, telefonnummer och e-post.

Personuppgifter används för att slutföra köpet eller tjänsten i samband med vilken informationen samlades in. Informationen används också för att lära känna dig och andra användare av webbplatsen bättre. Denna användning kan bl.a. inkludera forskning och analys som syftar till att förbättra våra produkter, tjänster och teknologier, samt att visa innehåll som är anpassat efter dina intressen och hobbies.

Kontakt ang personlig information
Om du vill ha tillgång till de uppgifter som finns registrerade om dig hos Hokus Krokus ApS ska du kontakta kontaktuppgifterna längst ner på sidan. Om felaktiga uppgifter har registrerats, eller om du har andra invändningar, kan du kontakta oss på samma plats. Du har möjlighet att få insyn i vilka uppgifter som har registrerats om dig och du kan invända mot en registrering enligt reglerna i personuppgiftslagen.

Skydd av personuppgifter
Enligt personuppgiftslagen ska dina personuppgifter förvaras säkert och konfidentiellt. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst som finns i kontrollerade anläggningar, och våra säkerhetsåtgärder granskas löpande för att avgöra om vår användarinformation hanteras på ett korrekt sätt, med alltid respekt för dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procent säkerhet för dataöverföringar via Internet. Det innebär att det kan finnas risk för att andra omotiverat tvingar tillgång till information när uppgifter skickas och lagras elektroniskt. Du lämnar alltså dina personuppgifter på egen risk.

Personuppgifter raderas eller anonymiseras löpande i takt med att syftet med vilket de samlades in upphör.

Den snabba utvecklingen av internet gör att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personuppgifter. Vid betydande förändringar kommer vi att meddela dig i form av ett synligt meddelande på våra webbplatser.

I den mån personuppgifter om dig behandlas har du enligt personuppgiftslagen rätt att få information om vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Om det visar sig att de uppgifter eller uppgifter som behandlas om dig är felaktiga eller vilseledande har du rätt att kräva att detta rättas, raderas eller spärras. Du kan när som helst invända mot att uppgifter om dig behandlas. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du har möjlighet att klaga på behandlingen av uppgifter och uppgifter som rör dig. Klagomål lämnas till den danska datatilsynet, jfr personuppgiftslagens 58 § mom. 1.