Hygien hos fåglarnas matare är viktig. Eftersom din foderbräda är en mötesplats för flera olika fåglar är risken för spridning av infektionssjukdomar mycket stor. Det är inte ovanligt att fåglar bär på sjukdomar som är skadliga för både människor, deras husdjur eller fjäderfäflockar. Exempel på bakterier är campylobacter, e.coli och salmonella. Det är framför allt gröna irländare och gråsparvar som sprider dessa bakterier med sina exkrementer.

En foderbräda bör därför vara rätt utformad så att fåglarna inte sitter i maten och det är mycket viktigt att den rengörs regelbundet. Några gånger i månaden bör du tvätta bort exkrementer och ta bort matrester.

Ljummet vatten blandat med ett milt rengöringsmedel fungerar bra, men för att vara på den säkra sidan kan du tillsätta 10 % desinfektionsmedel. Skölj sedan noggrant med vatten. Var försiktig och tvätta händerna efteråt eller använd skyddshandskar vid rengöring.