Uggla fågelholk

Här hittar du Uggla fågelholk i trä . I Danmark är några av de vanligaste ugglorna nattugglan och kattugglan, men det finns även andra ugglor som kattugglan och kattugglan. Nattugglan, som är den vanligaste, vistas helst i lövskogar, parker och stora trädgårdar. Ugglorna häckar i gamla hål i träden eller bon som lämnats av rovfåglar. Det råder brist på häckningsplatser i Danmark, eftersom det inte finns många lämpliga träd. Därför blir ugglorna alltmer beroende av uppsatta Uggla fågelholk . Du kan därför hjälpa befolkningen genom att sätta upp en ugglebox i din trädgård.

Aktiva filter